Η DATAWISE Software

Είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, με εξειδίκευση στον ασφαλιστικό τομέα.

Σύγχρονη εταιρεία, με νέους, ευέλικτους ανθρώπους,  που αντιλαμβάνονται τις ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, παρέχει λύσεις για την υποστήριξη παραγωγής δικτύου συνεργατών μέσω ιντερνετικής πλατφόρμας Β2Β.

Με γνώμονα την έξυπνη και αποδοτική επιχειρηματικότητα, στόχος της είναι η επέκτασή της, δημιουργώντας κατάλληλες προϋποθέσεις και αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις των πελατών της.

Μας εμπιστεύονται εκτός από Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές σε πανελλαδικό επίπεδο, επίσης ένας μεγάλος αριθμός Ασφαλιστικών Εταιριών για ποικίλες ανάγκες για κάθε ασφαλιστικό κλάδο.

Η συνεισφορά μας στην οργάνωση της καθημερινής εργασίας και τακτικής των πελατών μας, κάνουν τις υπηρεσίες μας να είναι βασικό εργαλείο για κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που απαιτεί αμεσότητα και αύξηση πωλήσεων.

δειτε τα προϊοντα

Μας εμπιστεύονται εκτός από Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές σε πανελλαδικό επίπεδο, επίσης ένας μεγάλος αριθμός Ασφαλιστικών εταιριών για ποικίλες ανάγκες για κάθε ασφαλιστικό κλάδο.

Δείτε πελάτες