Πελατολόγιο της DATAWISE Software

 

Οι πελάτες της DATAWISE Software, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ξεκινώντας από μεγάλα Ασφαλιστικά Μεσιτικά γραφεία και εταιρείες, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα έως και μικρά οικογενειακά Ασφαλιστικά γραφεία. Η δυνατότητα προσαρμογής των υπηρεσιών και του τιμολογίου της DATAWISE Software είναι σε θέση να παράσχει λύσεις για κάθε στόχο και επίπεδο.

 

 

Mας εμπιστεύονται